НЕТІШИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ

Н А К А З

Від 29.08.2018р. м. Нетішин №152

Про організацію методичної

роботи у 2017/2018 навчальному році

з педпрацівниками

З метою подальшого удосконалення методичної роботи, професійної компетентності педагогічних працівників, створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду, а також з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити роботу над єдиною науково-методичною темою «Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів шляхом використання ІКТ в навчально-виховному процесі».

2. Затвердити склад методичної ради:

Голова ради: Осадчий О. Б.. – директор ліцею

Заступник голови: Крученик Г. Ф. – заступник директора з НР

Члени комісії: Оверчук О. М. - методист

Спаська М. М. – голова методкомісії викладачів загальноосвітніх дисциплін

Тімощук Л. Д. – відповідальна за методичне керівництво НДР майстрів в/н та викладачів спец дисциплін професій «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Слюсар з ремонту автомобілів, водій АТЗ категорії «С»

Матвійчук В. В. – відповідальний за методичне керівництво НДР майстрів в/н професії «Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах»

Демчук Н. І. – відповідальна за методичне керівництво НДР майстрів в/н «Швачка. Кравець», «Кухар. Офіціант»

Ровенська О. П.. – голова методичної комісії класних керівників та вихователів

3. Створити в навчальному закладі на 2017-2018 навчальний рік методичні комісії:

- методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін (оплачувана):

голова: Спаська Марія Михайлівна, викладач зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії

члени комісії:

- Васильчук Тетяна Володимирівна

- Зінчук Лариса Романівна

- Крученик Галина Федорівна

- Коваленко Галина Миколаївна

- Максимчук Тетяни Михайлівна

- Олійник Борис Дмитрович

- Ровенська Оксана Петрівна

- Красовський Володимир Владиславович

- Шпак Тетяна Ростиславівна

- Янко Володимир Олексійович

- Шевцов Дмитро Миколайович

- Оверчук Оксана Миколаївна

- Самкова Олега Геннадіївна

- методична комісія майстрів в/н та викладачів спецдисциплін професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Слюсар з ремонту автомобілів, водій АТЗ категорії «С» (оплачувана):

голова: Тімощук Лариса Дмитрівна, майстер в\н професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», 11 тар.розряд майстра в/н

члени комісії:

- Войтюк Валентин Анатолійович

- Годованок Яків Петрович

- Косік Петро Андрійович

- Цихмейструк Василь Петрович

- Казмірчук Сергій Іванович

- Шминдра Віталій Петрович

- Охрименко Василь Андрійович

- Карпюк Аркадій Сергійович

- Падалка Віталій Володимирович

- методична комісія майстрів в/н професії «Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» (оплачувана):

голова: Матвійчук Василь Володимирович, майстер в/н професії «Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах», 11 тарифний розряд майстра в/н

члени комісії:

- Заяць Ігор Михайлович

- Мельничук Тетяна Миколаївна

- Сусол Олена Миколаївна

- Місюк Володимир Сергійович

- методична комісія майстрів в/н професії «Швачка. Кравець», «Кухар. Офіціант» (оплачувана)

голова: Демчук Ніна Іванівна, викладач спецдисциплін професії «Швачка. Кравець», спеціаліст І категорії

члени комісії:

- Крузер Галина Олексіївна

- Семенишена Ніна Потапівна

- Шпак Лариса Павлівна

- Новіткевич Світлана Вікторівна

- Броновицька Ольга Михайлівна

- методична комісія класних керівників та вихователів (на громадських засадах):

голова: Ровенська Оксана Петрівна, викладач викладач географії та біології, спеціаліст І категорії

члени комісії:

- Арзуманян Сусанна Артаківна

- Демчук Ніна Іванівна

- Зінчук Лариса Романівна

- Дроботюк Лариса Костянтинівна

- Лук’янчук Віра Василівна

- Ровенська Оксана Петрівна

- Оверчук Оксана Миколаївна

- Тімощук Лариса Дмитрівна

- Хмуровська Алла Василівна

- Шпак Тетяна Ростиславівна

- Цихмейструк Василь Петрович

- Шминдра Віталій Петрович

- Васильчук Тетяна Володимирівна

- Степанюк Світлана Сергіївна

- Семенишена Ніна Потапівна

4. Бухгалтерії ліцею проводити додаткову оплату на підставі поданих звітів наступним головам методичних комісій:

- методична комісія загальноосвітніх дисциплін: голова м/к – викладач Спаська М. М. з додатковою оплатою 15% посадового окладу;

- «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» і «Слюсар з ремонту автомобілів, водій АТЗ категорії «С» – на майстра в/н Тімощук Л. Д. з додатковою оплатою 15% посадового окладу;

- «Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» - на майстра в/н Матвійчука В. В. з додатковою оплатою 15% посадового окладу;

- «Швачка. Кравець» і «Кухар. Офіціант» - на майстра в/н Демчук Н. І. з додатковою оплатою 15% посадового окладу;

5. Спланувати та організувати діяльність педагогічних шкіл:

школа педагогічної майстерності:

керівник – Оверчук Оксана Миколаївна, методист

члени школи педагогічної майстерності:

- Шевцов Дмитро Миколайович – викладач

- Новіткевич Світлана Вікторівна – майстер в/н

- Павлюк Алла Володимирівна – викладач

- Красовський Володимир Владиславович - викладач

- Казмірчук Сергій Іванович - викладач

- Карпюк Аркадій Сергійович – майстер в/н

- Падалка Віталій Володимирович – майстер в/н

- Суліма Юлія Олександрівна - викладач

школа передового педагогічного досвіду:

керівник – Демчук Ніна Іванівна, спеціаліст І категорії

члени школи передового педагогічного досвіду:

- Спаська М.М. – викладач

- Тімощук Лариса Дмитрівна – майстер в/н

- Войтюк В. А. – майстер в/н

- Матвійчук Василь Володимирович – майстер в/н

- Крузер Г. О. – майстер в/н

- Шпак Л. П. – майстер в/н

- Сусол О. М. - викладач

- Арзуманян С. А. – вихователь гуртожитку

6. З метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес спланувати та організувати діяльність творчої групи з теми «Використання інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховному процесі»,

керівник: Крученик Г. Ф. – заступник директора з навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії

члени творчої групи:

- Шевцов Д. М. – викладач історії

- Суліма Ю О. – викладач інформатики

- Оверчук О. М. – методист

- Демчук Н. І. – викладач професійно-теоретичної підготовки

- Крузер Г. О. – майстер в/н

- Семенишена Н. П. – майстер в/н

- Годованюк Я. П. - викладач

7. Спланувати та організувати роботу:

- семінарів на теми:

1. Навчальний семінар «Модульна система навчання. Сучасні тенденції розвитку світових навчальних систем», відповідальний: Оверчук О. М. – методист, Павлюк А. В. – заст. директора з НВР

2. Семінар-практикум «Використання скрайбінгу, як активного методу навчання на уроках теоретичного навчання», відповідальний: Оверчук О. М. – методист, Суліма Ю. О. – викладач інформатики

- майстер-класу на тему: «Використання комп’ютерної техніки на уроках теоретичного навчання», відповідальний: Оверчук О. М., методист, Суліма Ю. О. – викладач інформатики

- круглого столу «Курсові роботи педагогічних працівників – 2017-2018», відповідальні: Оверчук О. М., методист

- педагогічних читань на теми:

1. «Професійна освіта в загальноєвропейському освітньому просторі: місія, імідж перспективи, впровадження інклюзивної освіти», відповідальні:Оверчук О. М. - методист, Павлюк А. В. - заступник директора з навчально-виробничогї роботи

2. «Самоосвіта, як запорука професійного росту педагога», відповідальна: Оверчук О. М. - методист

- ярмарки педагогічних ідей «Новаторство – крила педагогіки», відповідальна: Оверчук О. М., методист, Крученик Г. Ф. – заступник директора з навчальної роботи

8. Затвердити план науково-дослідницької роботи на 2017 рік (до 1.12.2017 р.)

9. Затвердити графік проведення атестації інженерно-педагогічних працівників до 20.10.2017 року

10. Затвердити графік проведення стажування майстрів в/н в умовах виробництва – до 20.12.2017 року

11. Затвердити графік проходження курсів підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників – до 20.12.2017 року

12. Затвердити тематику відкритих уроків та графік захисту посібників, методичних розробок, доповідей та ін. - до 20.09.2017 року

13. Затвердити тематику педагогічних читань – до 20.09.2017 року

14. Закріпити молодих педагогів за наставниками – до 20.09.2017 року

15. Адміністрації навчального закладу створити необхідні умови для роботи методичних комісій, педагогічних шкіл, творчих груп, систематично надавати допомогу її керівникам.

16. Контроль за виконанням даного наказу покласти на методиста Оверчук О. М. О. М.

Директор О. Б. Осадчий
Кiлькiсть переглядiв: 380

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.