План методичної роботи

Нетішинського професійного ліцею на 2013 – 2014 навчальний рік

Методична робота

Проблема, над якою працює педколектив:

“Організація роботи педагогічних працівників з комплексно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу ”

Проблеми, над якими працюють методичні комісії:

1. Методична комісія гуманітарних дисциплін

Розвиток пізнавальної діяльності і творчих здібностей учнів

2. Методична комісія природничо-математичних дисциплін

Актуалізація пізнавальної діяльності учнів на уроках

3. Методична комісія автослюсарних та електротехнічних дисциплін

Розвиток самостійності та творчого мислення учнів на уроках виробничого навчання

4. Методична комісія сфери послуг

Впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних методів навчання

5. Методична комісія електрогазозварювальних дисциплін

Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках виробничого навчання

6. Методична комісія класних керівників

Забезпечення реалізації нових підходів до організації виховного процесу в ліцеї

1. Організаційно-методичне забезпечення програми розвитку ліцею

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавець

Примітки

1.

Провести діагностування педагогічних працівників, визначити зміст і форми методичної роботи

Серпень

Голови методичних комісій

2.

Спланувати і організувати роботу школи педагогічної майстерності та школу передового педагогічного досвіду.

Вересень

Керівники шкіл

3.

Огляд готовності КМЗ предметів і професій до нового навчального року

01.09

Адміністрація

4.

Спланувати роботу педагогічної ради і тематику інструктивно-методичних нарад

Вересень

Заст.. з НМР,

методист

5.

Організувати роботу методичних комісій

Вересень

Заст.. з НМР,

Голови м/к

6.

Організувати роботу педпрацівників над реалізацією науково-методичної проблеми

Впродовж року

Заст. з НМР,

методист

7.

Провести засідання методичної ради:

- підсумки навчально-методичної роботи за минулий навчальний рік;

- затвердження складу методичних комісій;

вибір методичних проблем.

Вересень

Заст.. з НМР,

методист

8.

Спланувати, погодити і затвердити тематичні, поурочно-перспективні плани предметів виробничого навчання, практики

Серпень-вересень

Голови м/к

9.

Визначити тематику проблемних семінарів, педагогічних читань.

Вересень

Адміністрація

10.

Організувати роботу наставництва з метою надання практичної допомоги молодим педагогам

Вересень

Заст.. з НМР,

методист

11.

За погодженням ОНМЦ розробити графік проходження курсової перепідготовки педпрацівників ліцею.

Вересень-жовтень

Заст.. з НМР

12.

Розробити графіки проведення відкритих уроків теоретичного і практичного навчання, тематичних тижнів.

Вересень

Заст.. з НМР,

голови м/к

13.

Організувати роботу творчої групи педагогів

Вересень

Методист

14.

Провести засідання методичних комісій:

- вибори голів методичних комісій;

- обговорення і затвердження планів роботи м/к, планів розвитку професійної компетентності;

- основні завдання м/к у навчальному році

Вересень

Методист,

Голови м/к

15.

Провести моніторинг успішності з предметів загальноосвітньої підготовки учнів І курсу

До 20.09

Заст.. з НМР,

викладачі

16.

Провести тиждень педагогічної майстерності

Березень

Голови м/к

17.

Організувати взаємовідвідування уроків педагогічних працівників.

Впродовж року

Голови м/к

18.

Випустити методичні бюлетені педагогів, які підлягають атестації в навчальному році (Волчецька Н. В., Спаська М. М., Демчук Н. І., Мельничук О. І.)

Лютий

Голови м/к, заст.. з НМР,

методист

2. Реалізація нових підходів у визначенні змісту ПТО

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавець

Примі тки

1.

Підготувати навчальну документацію з кожної професії відповідно до Державних стандартів для підготовки кваліфікованих робітників

Вересень

Заст.. з НВР,

Майстри в/н

2.

Проаналізувати стан КМЗ предметів і професій у відповідності з сучасними вимогами

Вересень

Заст.. з НМР

3.

Проаналізувати стан КМЗ предметів і професій у відповідності з сучасними вимогами

Впродовж року

Методист

4.

Підготувати матеріали та прийняти участь в обласному конкурсі на кращу організацію методичної роботи «Модернізація методичної роботи в умовах інформатизації ПТНЗ»

Жовтень

Заст.. з НМР,

методист

5.

Огляд-конкурс навчальних кабінетів і майстерень

Квітень

Адміністрація

6.

Підготувати матеріали для участі в обласному конкурсі на кращу методичну розробку уроку теоретичного та виробничого навчання

Жовтень

Педагогічні працівники

7.

Проводити інструктивно-методичні наради для майстрів в/н, викладачів

Вівторок, четвер щотижня

Заст.. з НМР

8.

Перевірка паспортів КМЗ професій

Січень

Заст.. з НМР, голови м/к

9.

Провести конкурс профмайстерності серед учнів груп ІІ курсу

Березень – травень

Адміністрація

10.

Провести загальноліцейні олімпіади із загальноосвітніх дисциплін

Лютий

Методист, викладачі

11.

Презентація педагогічних новинок, літератури

Впродовж року

Заст.. з НМР,

методист

12.

Засідання педагогічної ради: «Впровадження інтерактивних технологій на уроках загальноосвітніх дисциплін»

Листопад

Адміністрація

13.

Моніторинг професійної майстерності педагогів

Січень

Адміністрація

14.

Провести засідання методичної ради «Дидактико-методичне та матеріально-технічне забезпечення інноваційної діяльності педагогічних працівників в рамках роботи над єдиною методичною проблемою»

Грудень

Заст.. з НМР,

методист

15.

Провести виставку КМЗ предметів загальноосвітньої підготовки

Жовтень

Голови м/к, викладачі

16.

Декада відкритих уроків

Впродовж року

Педагогічні працівники

17.

На базі ліцею організувати та провести обласний семінар майстрів виробничого навчання автослюсарних дисциплін

Вересень

Адміністрація,

Методична комісія

18.

Презентація творчої лабораторії викладача світової літератури Спаської М. М., Волчецької Н. В.

Грудень

Спаська М. М.,

Волчецька Н. В.

3. Інформаційне забезпечення працівників та учнів

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавець

Примітки

1.

Провести перший урок, присвячений 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка

Вересень

Керівники груп

2.

Створити єдиний інформаційний простір та забезпечити доступ до інформації всім процівникам

Постійно

Павлюк А. В.

3.

Поповнення науково-методичної, інформаційної бази методичного кабінету

Постійно

Заст.. з НМР,

методист

4.

Ознайомлення педагогічних працівників з нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

Впродовж року

Заст.. з НМР

5.

Педагогічна виставка «Скарбниця педагогічної творчості»

Лютий

Бібліотекар,

Методист

6.

Організація роботи членів творчої групи над створенням методичних рекомендацій по впровадженню досвіду роботи педагогів згідно проблемних тем

Січень - березень

Педагогічні працівники

7.

Провести тематичні тижні методичних комісій:

– автослюсарних та електротехнічних дисциплін

– електрогазозварників

– сфери послуг

– гуманітарних дисциплін

природничо-математичних дисциплін

Грудень

Березень

Квітень

Грудень

Лютий

Голови м/к,

викладачі

8.

Семінар-практикум «Виховання в учнів інтересу до навчання шляхом диференційованого підходу»

Жовтень

Методист,

Практичний психолог

9.

Здійснити передплату педагогічний видань

Вересень

Бібліотекар

10.

Оновити розділи сайту ліцея «Передовий досвід», «Вісті з ліцею»та поповнювати матеріалами блоги педпрацівників

Впродовж року

Педагогічні працівники

11.

Творчі звіти педпрацівників, які підлягають атестації

Березень

Педагогічні працівники

12.

Організувати виставку літератури :

«Передові технології навчання»

«Передовий педагогічний досвід педрпацівників ПТНЗ області»

«Хмельниччина. Мій рідний край.»

Впродовж року

Бібліотекар,

методист

13.

Надати допомогу педагогам в підготовці планів професійної компетентності

Вересень

Заст.. з НМР

14.

Провести педагогічне читання «Сучасні педагогічні технології. Їх актуальність в процесі піднесення навчальних досягнень учнів»

Січень

Педагогічні працівника,

методист

15.

Провести педагогічний тренінг «Стрес. Профілактика психологічного здоров’я педагогів»

Листопад

Практичний психолог, методист

16.

Випустити методичні бюлетні передового педагогічного досвіду майстрів виробничо навчання (Демчук Н. І., Мельничук О. І., Кліщ В. В., Войтюк В. А., Педосюк Л. М.)

Впродовж року

Методист

17.

Підготувати стенд ЗНО-2014

Березень

Заст.. з НМР

18.

Провести майстер – клас «Складання серветок»

Грудень

Мельничук О. І.

19.

Оформити інформаційні групові куточки

Жовтень

Керівники груп

20.

Систематично проводити огляд статей з фахових журналів та газет

Впродовж року

Педагогічні працівники

21.

Навчання комп’ютерної грамотності працівників ліцею

Впродовж року

Вітер Л. П.

4. Експериментально-дослідницька робота

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавець

Примітки

1.

Організувати роботу творчої групи

Серпень

Методист

2.

Впроваджувати в навчально-виробничий процес інформаційно-комунікативні технології

Протягом року

Педпрацівники

3.

Здійснювати науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими учнями, залучати їх до конкурсів-захистів МАН

Впродовж року

Педагогічні працівники

4.

Залучати педагогічних працівників до друку передового досвіду в періодичній пресі

Постійно

Адміністрація

5.

Творча робота педпрацівників над проблемними темами

Постійно

Педагогічні працівники

6.

Підготувати методичні розробки уроків на обласний конкурс

Жовтень

Педпрацівники

7.

Розробити та провести відкриті уроки на обласному семінарі майстрів виробничого навчання автослюсарних дисциплін

Вересень

Методична комісія

8.

Підготувати тестові завдання за рівнями складності викладачам спецдисциплін

Впродовж року

Педагогічні працівники

9.

Практикувати проведення нетрадиційних, інтегрованих уроків, проектних занять, творчих майстерень

Впродовж року

Педагогічні працівники

10.

Надання допомоги педпрацівникам, які проходять курси підвищення кваліфікації в написанні курсових робіт

Впродовж року

Методист

11.

Відвідування уроків викладачів з метою вивчення їх досвіду

Впродовж року

Заст.. з НМР,

методист

12.

Провести конкурс «Творчий урок»

Березень

Викладачі

13.

Організувати науково-дослідницьку роботу з учнями за технічним напрямком

Впродовж року

Викладачі спецдисциплін

5. Атестаційна робота

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавець

Примітки

1.

Підготувати і видати наказ про створення атестаційної комісії

Вересень

Заст.. з НМР

2.

Ознайомити колектив з нормативними та директивними документами щодо атестації

Вересень

Заст. з НМР

3.

Прийняти заяви від педагогічних працівників про позачергову атестацію

Вересень

Заст.. з НМР

4.

Скласти і затвердити графік проходження атестації педпрацівників

До 20.09.

Заст. з НМР

5.

Ознайомлення педагогічного колективу із списком працівників, що підлягають атестації

Вересень

Заст. з НМР

6.

Перше засідання атестаційної комісії з розглядом поданих документів

Жовтень

Атестаційна комісія

7.

Засідання педагогічної ради “Про атестацію педпрацівників”

Вересень

Заст.. з НМР

8.

Оформити куточок „Атестація в ліцеї”

Жовтень

Заст. з НМР

9.

Друге засідання атестаційної комісії з розглядом підготовлених матеріалів

Березень

Атестаційна комісія

10.

Моніторинг професійної майстерності педагогічних працівників, які підлягають атестації

Лютий

Адміністрація

11.

Вивчення системи та досвіду роботи педагогічних працівниківциклу, які підлягають атестації

Січень-лютий

Атестаційна комісія

12.

Провести огляд кабінетів щодо створення навчально-методичної бази

Впродовж року

Адміністрація

13.

Перевірка ведення документації

Протягом атест. періоду

Заст.. з НМР

14.

Відвідування уроків педпрацівників, які підлягають атестації.

Протягом року

Адміністрація

15.

Оформлення атестаційних листів

Лютий-березень

Заст..з НМР,

методист

16.

Творчі звіти, мультипрезентація досвіду роботи та портфолоі педагогічних працівників на засіданні педагогічної ради

Березень

Педагогічні працівники

17.

У відповідності з “Положенням про атестацію” провести атестацію педагогічних працівників.

Квітень

Атестаційна комісія

18.

Підготовка звітної документації

Квітень-травень

Заст. з НМР

19.

Випуск методичних бюлетнів по передовому педагогічному досвіду педагогічних працівників

Травень

Заст. з НМР

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавець

Примітки

1.

Забезпечити роботу шкіл педагогічної майстерності і передового педагогічного досвіду (план додається)

Вересень

Заст.. з НМР

2.

Скласти графік проходження курсів підвищення кваліфікації на навчальний рік.

Жовтень

Заст.. з НМР

3.

Організація наставництва досвідчених педагогів над новоприбулими

Вересень

Голови м/к

4.

Згідно діагностичних карт вести психолого-педагогічні спостереження за зростанням педагогічної майстерності педагогічних працівників

Впродовж року

Методист

5.

Здійснювати контроль за виконанням графіка проходження курсової перепідготовки педагогічних працівників

Впродовж року

Методист

6.

Надати методичну допомогу м/к в підготовці і проведенні тематичних тижнів, тижнів по професії

Протягом року

Методист

7.

Забезпечити проведення індивідуальних адресних консультацій педагогічним працівникам в написанні рефератів

Постійно

Методист

8.

Творчий звіт майстрів виробничого навчання Войтюка В. А., Кліщ В. В., Педосюк О. І.

Грудень

Войтюк В. А, Кліщ В. В., Педосюк Л. М.

9.

Провести конкурс молодих педагогів «Я і моя професія»

Травень

Заст.. з НМР

10.

Провести засідання методичних комісій по обговоренню та затвердженню планів професійної компетентності

Серпень-вересень

Заст.. з НМР

11.

Провести конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання професії «Швачка. Кравець», «Кухар. Офіціант»

Травень

Адміністрація,

голова м/к

12.

Визначення докурсових та післякурсових завдань викладачів, майстрів виробничого навчання

Вересень

Голови м/к, педагогічні працівники

13.

Провести тиждень педагогічної майстерності майстрів в/н

Лютий

Майстри в/н

14.

Нарада з керівниками методичних об’єднань щодо вивчення та впровадження у навчально-виховному процесі методу проектів

Вересень

Заст.. з НМР

15.

Круглий стіл «Творча діяльність майстра виробничого навчання»

Квітень

Майстри в/н

16.

Презентація творчої лабораторії майстра виробничого навчання Демчук Н. І.

Лютий

Демчук Н. І

17.

Методичний ролик «Сучасні педагогічні технології»

Листопад

Методист

18.

Ділова гра «Ми крокуємо до майстерності» (з новоприбулими педагогами)

Червень

Заст.. з НМР

19.

Провести нараду «Інноваційний підхід до навчально-виховного процесу в ПТНЗ»

Вересень

Заст. з НМР

20.

Забезпечити систематичне проходження курсової підготовки і стажування педпрацівників

Протягом року

Заст. з НМР, педпрацівники

21.

Вивчити досвід роботи методкомісії електротехнічних та автослюсарних дисциплін

Січень-лютий

Заст.. з НМР

Войтюк В. А.

22.

Прийняти участь в обласному конкурсі фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання професії «Офіціант»

24. 09. 2013

Мельничук О. І.

7. Тематика інструктивно-методичних нарад


Основні питання


Термін


Відповідальні


1.


Про підготовку і проведення першого уроку «Державний прапор України – святиня українського народу».

Інструктаж про інструкцію викладання навчальних предметів у 2013-2014 н. р.

Про правила ведення журналів теоретичного та виробничого навчання
Вересень


Заступник директора з НВР, голови м/к,

Члени методичної ради, творчої групи вчителів.
Заст.. з НМР


2.


Моніторинг якості освіти: організація проведення в 2013-2014 н. р.

Особистісно-орієнтована технологія навчання.

Інструктаж про проведення педради №2ЖовтеньАдміністрація, методична рада.


3.


Ознайомлення з програмою методичної роботи на 2013-2014 н. р. на виконання завдань ІV етапу роботи над науково- методичною проблемою «Організація роботи педагогічних працівників з комплексно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу»

Навчання методами праці новаторів та передові технології навчання
ЛистопадЗаступник з НВР., творча група


4.


Системна підготовка учнів ІІ курсу до обласних олімпіад конкурсів, творчих робіт.

Комп’ютерно- орієнтовані технології.

Інструктаж по підготовці до педради №4Грудень.Заступник з НВР., заступник з ВР.


5.


Методи стимуляції учнів до самостійного навчання, саморозвитку, самовираження в ході оволодіння знаннями.

Проектні технології у виробничому навчанніСічень


Заст.. з НВР

Ст.. майстер


6.


Про роботу педагогічного колективу по професійній орієнтації та комплектуванню груп на новий навчальний рік

Робота педколективу по профілактиці правопорушень серед учнів.

Інструктаж по проведенню творчих звітів викладачів та майстрів в/н, що атестуються, молодих педпрацівників.
Лютий


Директор

Заст. з ВР

Заст.. з НМР


7.


Методи виявлення способів навчальної діяльності, якими користуються учні самостійно. Формування завдань творчого, дослідницького характеру.

Технологія креативної освіти.

Інструктаж по підготовці учнів до ЗНО - 2014
Березень


Методист

Заст..з НМР

Заст.. з НМР


8.


Реалізація критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, передбачених державними стандартами освіти, об’єктивна оцінка навчальних досягнень учнів.

Інтегральна технологія у виробничому навчанні

Інсруктаж по виконанню навчальних планів і програм в 2013-2014 н. р.
Квітень


Методист

Заст.. з НМР

Заст..НВР


9.

Підготовка до проведення державної підсумкової атестації для випускників ліцею

Продуктивне навчання у виробничому навчанні

Спільна робота класного керівника та майстра виробничого навчання


Травень

Червень

Заст.. з НВР

Директор

Заст.. з ВР

Сусол О. М.

Заст.. з НМР

Методист

10.

Дотримання учнями правил техніки безпеки на уроках виробничого навчання, виробничої практики

Модульне навчання

Ознайомлення з нормативними документами, інструкціями системи ПТО

Заступник директора

з навчально-методичної роботи Г. Ф. Крученик

Кiлькiсть переглядiв: 48

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.