План

методичної роботи

Нетішинського професійного ліцею

на 2017– 2018 навчальний рік

Методична робота

Проблема, над якою працює педколектив:

“ Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів шляхом використання ІКТ в навчально-виховному процесі ”

Проблеми, над якими працюють методичні комісії:

1. Методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін

Розвиток пізнавальної активності і творчих здібностей учнів"

2. Методична комісія майстрів в/н та викладачів спецдисциплін професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Слюсар з ремонту автомобілів, водій АТЗ категорії «С» Використання методів активізації навчання у професійно-практичній підготовці"

3. Методична комісія майстрів в/н професії «Швачка. Кравець», «Кухар. Офіціант»

Використання сучасних виробничих технологій на уроках виробничого навчання

4. Методична комісія майстрів в/н професії «Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах»

Реалізація взаємозв'язку теорії та практики на уроках виробничого навчання"

5. Методична комісія класних керівників та вихователів

Забезпечення реалізації нових підходів до організації виховного процесу в ліцеї

1. Організаційно-методичне забезпечення програми розвитку ліцею

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Виконавець Примітки
1. Розробити план методичної роботи Нетішинського професійного ліцею на 2017-2018 н.р. Серпень Методист
2. Розробити план роботи педагогічної ради Нетішинського професійного ліцею і тематику інструктивно-методичних нарад на 2017-2018 н.р. Серпень Заст. з НР, методист
3. Розробити плани роботи методичного та педагогічного кабінетів на 2017-2018 н.р. Серпень Методист, керівник педкабінету
4. Спланувати та організувати роботу шкіл педагогічної майстерності та передового педагогічного досвіду. Вересень Керівники ШПМ, ППД, методист
5. Організувати роботу творчої групи педагогів Вересень Методист
6. Розробити план роботи методичної ради Нетішинського професійного ліцею Серпень Методист
7. Розробити графік проведення відкритих уроків До 10.09 Методист, голови м/к
8. Скласти графік стажування майстрів в/н та викладачів спецдисциплін До 20.12.17 Методист
9. За погодженням ОНМЦ розробити графік проходження курсової перепідготовки педпрацівників ліцею. Вересень-жовтень Методист
10. Організувати роботу наставництва з метою надання практичної допомоги молодим педагогам Вересень Заст. з НР, методист
11. Спланувати систему заходів, спрямованих на вирішення основних завдань ІІІ етапу науково-методичної проблеми ліцею Вересень Методист
12. Підготувати накази про організацію методичної роботи, встановлення тарифних розрядів, підвищення посадових окладів за педагогічні звання До 31.09 Методист
13. Коректування навчальних планів, вивчення та оновлення навчально програмної документації з професій та предметів відповідно до науково – технічних досягнень у галузях виробництва та потреб роботодавців у відповідності ДСТ ПТО Серпень, 2017 Заст. з НР, заст. з НВР, методист, голови м/к
14. Надати допомогу в організації роботи методичних комісій згідно вимог та нормативних документів, обраних ними проблемних тем, складанні планів професійної компетентності педагогічних працівників Вересень Методист
15. Провести засідання методичних комісій з порядком денним: - Вибори голови методичної комісії; - Обговорення та затвердження плану роботи методкомісії, планів розвитку професійної компетентності; - Основні завдання методичних комісій на новий навчальний рік Вересень Голови м/к
16. Огляд готовності КМЗ предметів і професій до нового навчального року. 01.09 Адміністрація
17. Організація та участь педагогів ліцею в обласних, всеукраїнських методичних заходах відповідно до річного плану НМЦ ПТО ПК у хмельницькій області Постійно Методист
18. Провести моніторинг вибору педагогів для творчої групи, обґрунтувати колегіальність вибору, визначити рівень методичної компетентності й професійної кваліфікації педагогічних працівників щодо науково-методичної проблеми. Вересень-жовтень Адміністрація
19. Відкоригувати циклограму методичної роботи. До 05. 09. Методист
20. Організувати загальноліцейні конкурси КМЗ предметів і професій, кабінетів, майстерень Впродовж року Методист, заст. з НР
21. Провести моніторинг професійної майстерності педагогічних працівників Січень Заст. НР, методист
22. Випустити методичні бюлетені педагогів, які підлягають атестації в навчальному році (Крученик Г. Ф., Крузер Г. О. Лютий Методист

2. Реалізація нових підходів у визначенні змісту ПТО

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Виконавець Примі тки
1. Підготувати навчальну документацію з кожної професії відповідно до Державних стандартів Вересень Заст. з НВР, заст. з НР майстри в/н
2. Проаналізувати стан КМЗ предметів і професій у відповідності з сучасними вимогами Вересень Заст. з НР, методист
3. Провести анкетування викладачів професійно-теоретичної підготовки з метою виявлення їхнього бачення пріоритетних проблем навчально-виробничого і навчально-виховного процесів. Вересень Заст. з НВР, майстри в/н, методист
4. Спланувати роботу творчої групи з питань використання інформаційно-комунікатмивних технологій в навчально-виховному процесі Вересень Методист
5. Проводити роботу творчих груп за проблемами: - підготовка методичних рекомендацій, навчальних посібників з загальноосвітніх дисциплін, предметів професійно-теоретичної підготовки, виробничого навчання - використання ІКТ в навчальному процесі, створення електронних навчально-методичних комплексів Впродовж року Методист, голови м/к, члени творчої групи
6. Сприяти використанню педагогічними працівниками сервісів veb 2.0 при підготовці до уроків та в навчально-виховному процесі Впродовж року Методист, викладач інформатики
7. Підготувати матеріали для участі в обласному конкурсі КМЗ «Педагогічні ідеї та знахідки» (загальноосвітня підготовка підготовка) Листопад Педагогічні працівники
8. Підготувати матеріали в електронному варіанті для участі в обласному огляді-конкурсі на кращий кабінет історії, інформатики, Захисту Вітчизни Жовтень Заст. з НР, методист, педпрацівники
9. Підготувати матерали для участі в обласному конкурсі на кращий електонний посібник з економічнийх дисциплін, за професіями «Швачка. Кравець» Жовтень Методист, педпрацівники
10. Спланувати та організувати роботу навчального семінару «Модульна система навчання. Сучасні тенденції розвитку світових навчальних систем», Вересень Заст. з НВР, методист
11. Спланувати та організувати роботу ярмарки педагогічних ідей «Новаторство – крила педагогіки», Жовтень Методист, педагогічні працівники
12. Спланувати та організувати роботу семінару-практикуму «Використання скрайбінгу, як активного методу навчання на уроках теоретичного навчання» Грудень Методист, викладач інформатики
13. Провести майстер-клас на тему «Використання комп’ютерної техніки на уроках теоретичного навчання» Січень Методист, викладач інформатики
14. Організувати педагогічне читання на тему «Самоосвіта, як запорука професійного росту педагога» Лютий Методист, педагогічні працівники
15. Організувати педагогічне читання на тему «Професійна освіта в загальноєвропейському освітньому просторі: місія, імідж перспективи, впровадження інклюзивної освіти» Квітень Методист, педагогічні працівники
16. Організувати круглий стіл «Курсові роботи педагогічних працівників – 2017-2018» Травень Методист
17. Забезпечити участь участь учнів і педагогів ліцею у конкурсах професійної майстерності згідно з річним планом роботи НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області та річним планом роботи Нетішинського професійного ліцею Впродовж року Методист, заст.. з НВР, педагогічні працівники
18. Вивчення та узагальнення досвіду роботи майстра виробничого навчання професії «Швачка. Кравець» Крузер Г. О. щодо використання тестування, як методу перевірки набутих знань на уроках виробничого навчання Лютий Методист
19. Проведення методичної консультації «Вимоги до створення та оформлення навчально-методичної літератури» Жовтень Методист
20. Пропагувати досвід створення навчально-методичних комплексів викладачами. Впродовж року Методист, заст. з НР
21. Надання допомоги педпрацівникам у створенні посібників, електронних посібників, блогів, сайтів; їх корегування та редагування Впродовж року Методист, викладач інформатики
22. Популяризація кращого педагогічного досвіду роботи через методичні бюлетні, буклети, публікації Впродовж року Методист
23. Провести конкурс відкритих уроків загальноосвітніх дисциплін в електронному варіанті Лютий 2018 р. Педпрацівники, методист
24. Ознайомлювати педагогічних працівників з новинки методичних журналів: "Спеціаліст", , "Позаурочних час", "Освіта: технікуми, коледжі"; газети: "Освіта", "Освіта України". Впродовж року Методист
25. Провести тематичні тижні методичних комісій: – Професії «Слюсар з ремонту автомобілів. Водій», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» – Професії «Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» – Професії «Швачка. Кравець»; «Кухар. Офіціант» – Загальноосвітніх дисциплін – класних керівників та вихователів Грудень Березень Травень Грудень Травень Голови м/к, викладачі

3. Інформаційне забезпечення працівників та учнів

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Виконавець Примітки
1. Ознайомлення педагогічних працівників з нормативними документами Міністерства освіти і науки України. Впродовж року Заст. з НР, методист
2. Систематизувати методичні та інформаційні матеріали в методичному кабінеті Впродовж року Методист
3. Проаналізувати стан блогів для розміщення на інформаційному порталі НМЦ ПТО ПК Вересень Методист
4. Висвітлення кращого досвіду роботи педагогічних працівників на сайті ліцею (розділ «Методична робота») та власних блогах щодо використання інноваційних педагогічних та виробничих технологій на уроках Впродовж року Педагогічні працівники
5. Забезпечення участь педагогів ліцею у всеукраїнських та обласних вебінарах, семінарах, засіданнях обласних фахових секцій з предметів та професій Впродовж навчального року Методист, педагогічні працівники
6. Підготувати та провести перший урок на тему «Європа – наш цивілізаційний вибір» Вересень Методист, викладач історії
7. Організувати виставки літератури : «Інноваційні технології навчання» «Сучасні заклади освіти» "Новітні технологій навчання" «Японія – країна сонця, яке сходить» «Тенденції та пріоритетні напрями розвитку системи профтехосвіти» «Евроінтеграція України» «Науково-методичний супровід розвитку ІКТ в ліцеї» Впродовж року Бібліотекар, методист
8. В електронній бібліотеці ліцею формувати базу доробок педагогів Постійно Бібліотекар, методист
9. Створити постійно діючу тематичну виставку «Знайомтесь, інформаційно-комунікативні технології» Впродовж року Методист
10. Надати допомогу педагогам в підготовці планів професійної компетентності Вересень Методист, голови м/к
11. Організувати індивідуальні консультації для педагогічних працівників з питань підготовки до педчитань, семінарів, круглих столів Постійно Методист
12. Поповнити розділ сайту ліцею «Методична робота», Впродовж року Інформаційна служба,
13. Продовжувати створювати єдиний інформаційний простір та забезпечити доступ до інформації всім працівникам Постійно Суліма Ю. О.
14. Здійснити передплату педагогічний видань Вересень Бібліотекар
15. Освоєння педагогічними працівниками новітньої техніки створення презентації «Скрайбінг» Впродовж року Викладач інформатики
16. Творчі презентації педпрацівників, які підлягають атестації Березень Педпрацівники
17. Продовжувати оформлення картотеки літератури та матеріалів педагогічної періодики з загально ліцейної проблеми та літератури для педагогів із питань самоосвіти Впродовж року Методист
18. Підготувати інформаційний стенд ЗНО-2017 Березень Заст. з НР, методист
19. Оновити інформаційні стенди в педагогічному кабінеті Впродовж року Завідуючий педкабінетом
20. Випустити методичні бюлетні передового педагогічного досвіду викладачів(Крученик Г. Ф., Крузер Г. О.) Лютий Методист
21. Надавати допомогу викладачам в організації роботи навчального кабінету: поновленні та систематизації дидактичних матеріалів, наочності у методичному забезпеченні занять, оформлення методичних куточків в навчальних кабінетах, майстернях та лабораторіях Впродовж року Заст. з НР, методист
22. Оформлення та випуск методичної збірки «Творчі доробки педагогів Нетішинського професійного ліцею» Червень Методист

4. Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Виконавець Примітки
1. Провести засідання методичних комісій по обговоренню та затвердженню планів професійної компетентності Серпень-вересень Голови м/к
2. Скласти графік проходження курсів підвищення кваліфікації на навчальний рік. Жовтень Методист
3. Скласти графік проходження стажування майстрами в/н та викладачами професійно-теоретичної підготовки ліцею До 20.12.17 Методист
4. Здійснювати контроль за виконанням графіками проходження курсової перепідготовки та стажування педагогічних працівників Впродовж року Методист
5. Визначення докурсових та післякурсових завдань викладачів, майстрів виробничого навчання Вересень Методист, педпрацівники
6. Опрацювати з колективом методичні рекомендації щодо запровадження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ Вересень Методист
7. Організувати педагогічне читання на тему «Самоосвіта, як запорука професійного росту педагога» Лютий Методист, педагогічні працівники
8. Забезпечити роботу шкіл педагогічної майстерності і передового педагогічного досвіду (план додається) Вересень Керівники шкіл
9. Організація наставництва досвідчених педагогів над новоприбулими Вересень Методист
10. Затвердити графік взаємовідвідування уроків педпрацівниками ліцею До 10.09.17 Голови м/к
11. Надати методичну допомогу м/к в підготовці і проведенні тематичних тижнів, тижнів по професії Протягом року Методист, заст. з НР
12. Творчий звіт методичної комісії професій «Швачка. Кравець», «Кухар. Офіціант» Травень Голова м/к
13. Презентація творчої лабораторії майстра виробничого навчання Косіка П. А., Шминдри В. П. Лютий Косік П. А., Шминдра В. П.
14. Забезпечити проведення індивідуальних адресних консультацій педагогічним працівникам в написанні рефератів, посібників, створенні електронних посібників Постійно Методист
15. Проведення конкурсу «Краще порт фоліо – 2017-2018» Квітень Методист, голови м/к, педпрацівники

5. Експериментально-дослідницька робота

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Виконавець Примітки
1. Впроваджувати та використовувати в навчально-виробничому процесі інформаційно-комунікативні технології Протягом року Педпрацівники
2. Організувати роботу творчої групи над проблемною темою «Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів шляхом використання ІКТ в навчально-виховному процесі» Серпень Методист
3. Створити творчу групу з числа найбільш компетентних з даної проблеми педагогів. Вересень Методист, заст. з НР
4. Складання індивідуальних планів розвитку професійної компетентності педагогічним працівниками ліцею Вересень Голови м/к, педагогічні працівники
5. Провести засідання методичної ради «Використання інтернет-ресурсів для навчального експерименту». Вересень Методист, заст. з НР
6. Провести анкетування серед учнів «Урок очима учнів». Грудень Методист
7. Презентація посібників, методичних рекомендацій, статей, методичних розробок уроків педагогічними працівниками ліцею Січень, Червень Голови м/к
8. Удосконалювати зміст, методи і засоби професійно-практичної підготовки шляхом вивчення передового досвіду, використання активних методів навчання, розробки навчально-технологічних документацій Впродовж року Методист, заст. з НР, педпрацівники
9. Створення педагогами ліцею електронних засобів навчання Впродовж року Шевцов Д. М., Демчук Н. І., Крузер Г. О., Семенишена Н. П.
10. Організувати науково-дослідницьку роботу з учнями по вивченню історії рідного краю Впродовж року Янко В. О.
11. Організовувати дослідницьку роботу з екології з учнями ліцею Впродовж року Ровенська О. П.
12. Надання консультацій учням та педагогам які приймають участь в обласних та всеукраїнських заходах заходах Впродовж року Заст. з НР, методист, викладачі
13. Надати методичну допомогу головам м/к у підготовці тематичних тижнів предметів та професій Впродовж року Заст. з НМР, методист
14. Насичувати тематичні папки «На допомогу педагогу» з питань, які стосуються науково-методичної проблеми ліцею Впродовж року Методист
15. Творча робота методичних комісій, педпрацівників над проблемними темами з визначених проблем Впродовж року Педагогічні працівники
16. Сприяти створенню педагогічними працівниками сайтів, блогів Впродовж року Методист
17. Надання допомоги педпрацівникам, які проходять курси підвищення кваліфікації в написанні курсових робіт Впродовж року Методист
18. Залучати педагогічних працівників до друку передового досвіду, статей в періодичній пресі, створенні електронних посібників Впродовж року Адміністрація
19. Здійснювати науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими учнями, залучати їх до конкурсів-захистів МАН Впродовж року Педагогічні працівники
20. Проводити нетрадиційні, інтегровані уроки, уроки з використанням ІКТ, творчі майстерні, майстер-класи Впродовж року Педагогічні працівники
21. Творчі звіти педагогів про підсумки роботи над науково-методичними проблемами Червень Педагогічні працівники

6. Атестаційна робота

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Виконавець Примітки
1. Підготувати і видати наказ «Про створення атестаційної комісії» Вересень Методист
2. Ознайомити колектив з нормативними та директивними документами щодо атестації Вересень Методист
3. Засідання педагогічної ради «Про атестацію педпрацівників» Вересень Методист
4. Ознайомлення педагогічного колективу із списком працівників, що підлягають атестації Вересень Методист
5. Скласти і затвердити графік проходження атестації педпрацівників До 15.09.17 Методист
6. Перше засідання атестаційної комісії з розглядом поданих документів 20.10.17 Атестаційна комісія
7. Прийняти заяви від педагогічних працівників про позачергову атестацію До 10.10.17 Методист
8. Оформити куточок «Атестація – 2017» Жовтень Методист
9. Друге засідання атестаційної комісії з розглядом підготовлених матеріалів 16.11.17 Атестаційна комісія
10. Висвітлювати на сайті ліцею досвід роботи педагогічних працівників, які підлягають атестації Січень-лютий Атестаційна комісія
11. Третє засідання атестаційної комісії з розглядом підготовлених матеріалів 16.02.16 Атестаційна комісія
12. Моніторинг професійної майстерності педагогічних працівників, які підлягають атестації Лютий Адміністрація
13. Оформлення атестаційних листів Лютий-березень Методист
14. Творчі звіти, мультмедіа презентація досвіду роботи та портфолоі педагогічних працівників на засіданні педагогічної ради Березень Педагогічні працівники
15. Педагогічним працівникам, які підлягають атестації розробляти та наповнювати власні блоги Впродовж року Педагогічні працівники
16. Відвідування та обговорення уроків педпрацівників, які підлягають атестації. Протягом року Адміністрація
17. Провести огляд кабінетів щодо створення навчально-методичної бази Впродовж року Адміністрація
18. Перевірка ведення документації Протягом атест. періоду Методист
19. У відповідності з “Положенням про атестацію” провести атестацію педагогічних працівників. 23.03.17 Атестаційна комісія
20. Узагальнити досвід роботи викладача зарубіжної літератури Максимчук Т. М., викладача основ галузевої економіки Климця О. Г., викладача охорони праці Сусол О. М. Квітень Методист
21. Підготовка звітної документації Квітень-травень Методист
22. Випуск методичних бюлетнів по передовому педагогічному досвіду педагогічних працівників Травень Методист

7. Тематика інструктивно-методичних нарад на 2016-2017 н. р.

№ з/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальний Прмітки
1. Методика проведення Першого уроку на тему «Европа – наш цивілізаційний вибів» Серпень Методист
Про систему роботи з навчально – плануючою документацію Адміністрація
Планування роботи методичних комісій, школи передового педагогічного досвіду, школи молодого педагога Адміністрація
Різне
2. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення загальноосвітніх дисциплін у 2016-2017 н.р. Вересень Заст з НР
Про правила ведення журналів, документації по теоретичному та виробничому навчанні Заст з НР
Моніторинг успішності учнів І курсу за базову школу Методист
3. Організація та проведення атестації педагогічних. працівників в 2016-2017 н.р. Жовтень Методист
Використання інтернет-ресурсів для навчального експерименту Методист
Аналіз відвідування учнями занять та попередження втрати контингенту учнів. Стан роботи з організації самостійної діяльності учнів на уроках та в позаурочний час. Заст з НР, заст. з ВР
Участь педагогів ліцею в обласних захода Методист
4. КМЗ предметів і професій Листопад Заст. дир. з НР, методист
Використання ІКТ в навчально-виробничому процесі Методист
Підготовка учнів до обласних олімпіад з базових дисциплін Заст з НР
Про роботу з педагогічно - запущеними дітьми, схильними до правопорушень Пр. психолог, соц.. педагог
5. Підготовка та проведення директорських робіт, заліків і перевірочних робіт за І півріччя 2017–2018 навчального року Грудень Заст. з НВР
Порядок оформлення звітної навчальної документації викладачами та майстрами в/н за І півріччя 2017-2018 навчального року Заст. з НВР
Про організацію та проведення зимових канікул Адміністрація
6. Результати навчальних досягнень учнів за I семестр Січень Директор
Вивчення нормативних документів Міністерства освіти та науки Директор
Робота педколективу по профілактиці правопорушень серед учнів. Заст з ВР, пр. психолог, соц. педагог
7. Про організацію профорієнтаційної роботи Лютий Заст з ВР
Хід атестації педагогічних працівників методист
Інструктаж по підготовці учнів до ЗНО-2018 Заст з НР
8. Підготовка учнів ІІІ курсу до ДПА Березень Заст з НР
Про проведення навчально виробничої практики Заст з НВР
Аналіз КМЗ предметів та професій Методист, заст. з НР
Ознайомлення з інструктивними документами щодо порядку закінчення навчального року Директор
9. Про результати атестації педагогічних працівників Квітень Методист
Організація роботи з благоустрою території ліцею Директор
Рекомендації щодо підготовки матеріалів для ДПА. Заст з НР
10. Аналіз роботи методичних комісій за 2017-2018 навчальний рік Травень Голови м/к, методист
Про виконання навчальних планів та програм Заст з НР
Про підготовку до завершення навчального року і підготовка навчально-матеріальної бази ліцею до нового 2018-2019 навчального року Директор
11. Аналіз результатів випускних кваліфікаційних екзаменів. Червень Заст з НВР
Аналіз стану працевлаштування учнів випускних груп Заст з НВР
Підсумки навчально-методичної роботи за навчальний рік Методист
Кiлькiсть переглядiв: 467

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.