Проблема, над якою працює педагогічний колектив Нетішинського професійного ліцею: «Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів шляхом використання ІКТ в навчально-виховному процесі»

Проблеми, над якими працюють методичні комісії:

Ø Методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін

Розвиток пізнавальної діяльності та творчих здібностей учнів шляхом використання ІКТ

Ø Методична комісія майстрів в/н та викладачів спецдисциплін професії «Електромонтер з ремонту та Ø обслуговування електроустаткування», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій АТЗ категорії «С» Використання інноваційних технологій виробничого навчання при підготовці кваліфікованих робітників з професій «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій АТЗ категорії «С», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»

Ø Методична комісія майстрів в/н професії «Швачка. Кравець», «Кухар. Офіціант»

Сучасні технології професійного навчання

Ø Методична комісія майстрів в/н професії «Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах»

Використання сучасних виробничих технологій на уроках виробничого навчання

Ø Методична комісія класних керівників та вихователів

Забезпечення реалізації нових підходів до організації виховного процесу в ліцеї

1. Організаційно-методичне забезпечення програми розвитку ліцею

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Виконавець Примітки
1. Розробити план методичної роботи Нетішинського професійного ліцею на 2019-2020н. р. До 30.08.19 Методист
2. Розробити план роботи педагогічної ради Нетішинського професійного ліцею на 2019-2020 н. р До 30.08.19 Адміністрація
3. Розробити план проведення інструктивно-методичних нарад на 2019-2020 н. р. До 30.08.19 Методист
4. Розробити плани роботи методичного кабінету на 2019-2020н.р. До 30.08.19 Методист
5. Розробити план роботи педагогічного кабінету Нетішинського професійного ліцею на 2019-2020 н. р. До 30.08.19 Зав. педкабінетом, методист
6. Розробити план роботи атестаційної комісії До 06.09.19 Методист
7. Розробити план роботи методичної ради Нетішинського професійного ліцею До 26.08 19 Методист
8. Розробити план роботи школи передового педагогічного досвіду на 2019-2020 н. р. До 30.08.19 Керівник ШППД, методист
9. Розробити план роботи школи педагогічної майстерності та організувати роботу наставництва з метою надання допомоги молодим педагогам на 2019-2020 н. р. До 30.08.19 Керівник ШПМ, методист
10. Розробити план роботи творчої групи на 2019-2020 н. р. До 06.09.19 Методист, заступник з НР
11. Підготовка до проведення атестації педагогічних працівників Упродовж року Методист, педпрацівники
12. Скласти графік проведення відкритих уроків та тематичних тижнів предметів та професій До 20.09.19 Методист, голови м/к
13. Підготувати методичні рекомендації для проведення Першого уроку у 2019-2020 н.р. на тему «Європеєць в Україні, українець в Європі» До 26.08.19 Методист
14. Скласти графік проходження КПК педагогічними працівниками Нетішинського професійного ліцею у 2020 р. До 29.11.19 Методист
15. Скласти графік проходження стажування майстрів в/н Нетішинського професійного ліцею на 2020 р. До 20.12.19 Методист
16. Скласти графік контролю за освітнім процесом на 2019-2020 н. р. До 06.09.19 Адміністрація
17. Провести діагностування педагогічних працівників Вересень Методист, голови м/к
18. Підготувати накази «Про організацію методичної роботи у 2019-2020 н. р., «Про встановлення тарифних розрядів», «Про підвищення посадових окладів за педагогічні звання» До 30.09.19 Методист
19. Відкоригувати циклограму методичної робота на 2019-2020 н. р. До 30.09.19 Методист
20. Надати допомогу педпрацівникам у підготовці до атестації навчального закладу у 2020 н. р. До березня Адміністрація
21. Проводити засідання голів методичних комісій Нетішинського професійного ліцею Щомісяця Методист
22. Надати допомогу в організації роботи методичних комісій згідно вимог та нормативних документів, обраних ними проблемних тем, складанні планів професійної компетентності педагогічних працівників Вересень Методист
23. Оглянути готовності КМЗ предметів і професій до нового навчального року. 03.09.18 Адміністрація
24. Провести тематичні тижні методичних комісій: – Професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій АТЗ категорії «С», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» – Професії «Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» – Професії «Швачка. Кравець»; «Кухар. Офіціант» – Загальноосвітніх дисциплін – класних керівників та вихователів Грудень Березень Травень Грудень Травень Голови м/к, викладачі

2. Реалізація нових підходів у визначенні змісту ПО (ПТО)

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Виконавець Примі тки
1. Опрацювати нормативно-правову базу для ЗПО: - Лист МОН України № 1/11-5966 від 01.07.2019 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році» - Переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році - Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.19 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»; - проект Положення про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти. Вересень Методист
2. Підготувати матеріали для участі в обласному конкурсі КМЗ «Педагогічні ідеї та знахідки» (загальноосвітня підготовка) Листопад Педагогічні працівники
3. Проаналізувати стан КМЗ предметів і професій у відповідності з сучасними вимогами Вересень Заст. з НР, методист
4. Надати допомогу в організації участі педагогів ліцею в обласних, всеукраїнських методичних заходах, вебінарах, конкурсах відповідно до річного плану ДОН ХОДА, НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Постійно Методист
5. Спланувати та організувати роботу ярмарки педагогічних ідей «Сучасний педагог – сучасний урок» Вересень Методист
6. Спланувати та організувати роботу семінару-практикуму «Моделювання сучасного уроку за допомогою комп’ютерної техніки» Жовтень Методист
7. Спланувати та організувати роботу круглого столу ««Розробка і використання різнорівневих завдань для перевірки рівня знань учнів» Листопад Методист, заст. з НР
8. Спланувати та організувати роботу методичної конференції «Професіоналізм, майстерність, досвід, новаторство, покликання, талант - стрижні педагогічного зростання» Січень Методист
9. Спланувати та організувати роботу педагогічного читання на тему «Досвід – наш скарб» Березень Методист, заст. з НР
10. Спланувати та організувати роботу педагогічної конференції на тему: «Впровадження і використання в освітньому процесі передового педагогічного досвіду з використання педагогами ІКТ» Травень Методист
11. Проведення методичної консультації «Використання освітніх веб-сервісів» Жовтень Методист
12. Ознайомлення педагогічних працівників з новинками науково - методичних та фахових видань, електронних фахових видань Впродовж року Методист, бібліотекар
13. Надати допомогу педпрацівникам у створенні посібників, електронних посібників, блогів, сайтів; їх корегування та редагування Впродовж року Методист, викладач інформатики
14. Надати допомогу педпрацівникам у заповненні індивідуальних планів професійної компетентності Серпень-вересень Методист
15. Надавати допомогу викладачам в поновленні та систематизації дидактичних матеріалів, наочності у методичному забезпеченні уроків, оформленні методичних куточків в навчальних кабінетах, майстернях та лабораторіях Впродовж року Заст. з НР, методист

3. Інформаційне забезпечення працівників та учнів

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Виконавець Примітки
1. Ознайомлювати педагогічних працівників з нормативними документами Міністерства освіти і науки України, ДОН ХОДА, НМЦ ПТО ПК у Хмельницікій області Впродовж року Заст. з НР, методист
2. Оновити та поповнити рубрики «Методична робота» на сайті Нетішинського професійного ліцею Впродовж року Методист
3. Продовжувати створювати єдиний інформаційний простір та забезпечити доступ до інформації всім працівникам Постійно Інженер з ПК
4. В електронній бібліотеці ліцею формувати базу доробок педагогів Постійно Бібліотекар, методист
5. Наповнювати новими публікаціями блог методиста Нетішинського професійного ліцею Постійно Методист
6. Продовжувати оформлення картотеки літератури та матеріалів педагогічної періодики з загальноліцейної проблеми та літератури для педагогів із питань самоосвіти Впродовж року Методист
7. Регулярно надавати інформацію учням закладу щодо умов проведення, реєстрації їх для участі ЗНО - 2020 Вересень-Червень Заст. з НР. методист
8. Систематизувати методичні та інформаційні матеріали в методичному кабінеті Впродовж року Методист
9. Проаналізувати стан блогів для розміщення на інформаційному порталі НМЦ ПТО ПК Вересень Методист
10. Популяризувати кращий педагогічний досвід роботи через методичні бюлетні, буклети, публікації в ЗМІ, інтернет-порталах(Каспаров О. Г., Годованюк Я. П.) Впродовж року Методист
11. Оформити тематичні виставки: - «Україна – європейська країна» (з нагоди відзначення року Європи в Україні) - «Творчий педагог» (загальноліцейна виставка матеріалів КМЗ предметів загальноосвітньої підготовки) - «Компетентісний підхід до викладання предметів загальноосвітньої підготовки» - «Дуальна форма навчання в закладах професійно освіти» Вересень Жовтень Листопад Постійно Методист
12. Поповнювати постійно діючі виставки: - «Сучасні освітні технології» - «Всі професії хороші – вибирай на смак» - «Атестаційні матеріали» - «Професійна освіта» - «Мій рідний край – моя історія жива» - «Методична допомога» - «Передовий досвід» - «На допомогу майстру виробничого навчання» - «На допомогу викладачу» - «Педагогіка співробітництва» Впродовж року Методист
13. Здійснити передплату педагогічний видань Вересень Бібліотекар
14. Організувати індивідуальні консультації для педагогічних працівників з питань підготовки до атестації, розробки та поновлення даних паспортів КМЗ Постійно Методист
15. Оновити інформаційні стенди в педагогічному кабінеті Впродовж року Завідуючий педкабінетом

4. Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Виконавець Примітки
1. Надання допомоги педпрацівникам з питань організації та планування методичної роботи Впродовж року Методист
2. Провести засідання методичних комісій по обговоренню та затвердженню планів професійної компетентності До 19.09.19 Голови м/к, методист
3. Провести нараду з керівниками шкіл передового педагогічного досвіду та педагогічної майстерності щодо організації їх діяльності та забезпечення стабільної роботи шкіл Вересень Методист
4. Організувати проведення заходів щодо підвищення педагогічної майстерності: - навчальних семінарів, семінарів – практикумів; - круглих столів; - педагогічних конференцій; - педагогічних читань; - ярмарків педагогічних ідей; - шкіл педагогічної майстерності передового педагогічного досвіду; - індивідуальних і групових консультацій. Впродовж року Методист, заст. з НР, заст. з НВР, пр. психолог
5. Проведення консультацій з педагогами, що підлягають атестації. Вересень-жовтень Методист, члени атестаційної комісії
6. Проведення консультації для молодих та новоприбулих педпрацівників Впродовж року Методист, заст. з НР, заст. з НВР, пр. психолог
7. Скласти графік проходження курсів підвищення кваліфікації на 2020 рік. Жовтень Методист
8. Скласти графік проходження стажування майстрами в/н та викладачами професійно-теоретичної підготовки ліцею на 2020 рік До 20.12.19 Методист
9. Здійснювати контроль за виконанням графіками проходження курсової перепідготовки та стажування педагогічних працівників Впродовж року Методист
10. Опрацювати з педагогічними працівниками постанову Кабінету Міністрів України від 21.09.19 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» Вересень-жовтень Методист
11. Визначити докурсові та післякурсові завдання викладачів, майстрів виробничого навчання Впродовж року Методист, педпрацівники
12. Організувати наставництво досвідчених педагогів над новоприбулими Вересень Методист
13. Затвердити графік взаємовідвідування уроків педпрацівниками ліцею До 10.09.18 Голови м/к
14. Провести конкурсу «Краще портфоліо – 2019-2020» Квітень Методист, голови м/к, педпрацівники

5. Експериментально-дослідницька робота

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Виконавець Примітки
1. Розробити план заходів, спрямованих на вирішення основних завдань V етапу науково-методичної проблеми ліцею До 13.09.19 Методист
2. Насичувати тематичні папки «На допомогу педагогу» з питань, які стосуються науково-методичної проблеми ліцею Впродовж року Методист
3. Спрямування діяльності педагогічних працівників на створення навчальних продуктів інноваційного характеру. Постійно Методист, заст. з НР, заст. з НВР
4. Надати методичну допомогу педпрацівникам при їх участі у наукових, науково-практичних конференціях, написанні статей до науково-методичного вісника «Професійна освіта» Впродовж року Методист
5. Залучення учнів до участі в обласних конкурсах, олімпіадах, виставках, конкурсах професійної компетентності Впродовж року Педагогічні працівники
6. Організувати дослідницько-пошукову роботу з учнями з питань екології з метою формування в учнів екологічної свідомості Впродовж року Методист, Ровенська О. П.
7. Робота педагогічних працівників над індивідуальними методичними проблемами Впродовж року Педагогічні працівники
8. Надавати допомогу у створенні педагогами ліцею електронних засобів навчання Впродовж року Методист
9. Організувати роботу викладачів загальноосвітніх дисциплін з обдарованими учнями Впродовж року Методист, заст. з НР
10. Організувати роботу творчої групи над проблемною темою «Застосування на уроках теоретичного та виробничого навчання технічних засобів навчання та новітніх комп’ютерних технологій» Впродовж року Методист, заст. з НР

6. Атестаційна робота

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Виконавець Примітки
1. Підготувати і видати наказ «Про створення атестаційної комісії» До 20.09.20 Методист
2. Ознайомити колектив з нормативними та директивними документами щодо атестації Вересень Методист
3. Ознайомлення педагогічного колективу із списком працівників, що підлягають атестації Вересень Методист
4. Засідання педагогічної ради «Про атестацію педпрацівників» Вересень Методист
5. Прийняти заяви від педагогічних працівників про позачергову атестацію До 11.10.19 Методист
6. Перше засідання атестаційної комісії з розглядом поданих документів 14.10.19 Атестаційна комісія
7. Скласти і затвердити графік проходження атестації педпрацівників До 20.10.19 Методист
8. Підготувати і видати наказ «Про атестацію педагогічних працівників» До 20.10.19 Методист
9. Оформити куточок «Атестація – 2019» Жовтень Методист
10. Друге засідання атестаційної комісії з розглядом підготовлених матеріалів 11.11.19 Атестаційна комісія
11. Висвітлювати на сайті ліцею, сторінках соціальних мереж досвід роботи педагогічних працівників, які підлягають атестації Січень-лютий Атестаційна комісія
12. Третє засідання атестаційної комісії з розглядом підготовлених матеріалів 31.01.19 Атестаційна комісія
13. Моніторинг професійної майстерності педагогічних працівників, які підлягають атестації Лютий Адміністрація
14. Оформлення атестаційних листів Лютий-березень Методист
15. Творчі звіти, мультмедіа презентація досвіду роботи та портфолоі педагогічних працівників на засіданні педагогічної ради Березень Педагогічні працівники
16. Педагогічним працівникам, які підлягають атестації розробляти та наповнювати власні блоги Впродовж року Педагогічні працівники
17. Відвідування та обговорення уроків педпрацівників, які підлягають атестації. Протягом року Адміністрація
18. Провести огляд кабінетів щодо створення навчально-методичної бази Впродовж року Адміністрація
19. Перевірка ведення документації Протягом атест. періоду Методист
20. У відповідності з «Положенням про атестацію» провести атестацію педагогічних працівників. 23.03.2020 Атестаційна комісія
21. Узагальнити досвід роботи викладача фізичного виховання Каспарова О. Г., викладача захисту Вітчизни Годованюка Я. П. Квітень Методист
22. Підготовка звітної документації Квітень-травень Методист
23. Випуск методичних бюлетнів по передовому педагогічному досвіду педагогічних працівників Травень Методист

7. Тематика інструктивно-методичних нарад на 2019-2020н. р.

№ з/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальний Примітки
1. Методика проведення Першого уроку на тему «Європеєць в Україні, українець в Європі» Серпень Методист
Зміни в веденні навчально-плануючої документації Заст. з НР
Планування роботи методичних комісій, школи передового педагогічного досвіду, школи молодого педагога Методист
Різне
2. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення загальноосвітніх дисциплін у 2019-2020 н. р. Вересень Заст. з НР
Опрацювання з педагогічними працівниками постанову Кабінету Міністрів України від 21.09.19 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» Методист
Моніторинг успішності учнів І курсу за базову школу Заст. з НР, методист
3. Організація та проведення атестації педагогічних. працівників в 2019-2020н.р. Жовтень Методист
Опрацювання проекту наказу МОН «Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної освіти)» Заст. з НВР
Організація здобуття освіти за інституційною (заочною) формою навчання учнів групи № 804 та тарифікацію педагогічних працівників на 2019-2020 навчальний рік Заст з НР, заст. з НВР
Підготовка обдарованих учнів до участі в обласних заходах змагальницького характеру Методист, заст. ЗН
4. Підготовка до атестації навчального закладу Листопад Адміністрація
Результативність проведення додаткових факультативних занять з учнями І-ІІ курсів Заст. з НР
Про підсумки участі педагогів в загальноліцейній виставці дидактичного забезпечення Методист
5. Підготовка та проведення контрольних робіт і перевірочних робіт за І півріччя 2019–2020 навчального року Грудень Заст. з НВР, заст. з НР
Порядок оформлення звітної навчальної документації викладачами та майстрами в/н за І півріччя 2019-2020навчального року Заст. з НВР, заст. з НВР
Про організацію та проведення зимових канікул Адміністрація
6. Підсумки роботи педагогічного колективу за І семестр 2019-2020 н. р. Січень Директор
Організація роботи педагогічного колективу н6а зимніх канікулах Директор
Стан проведення виховної роботи в групах І курсу Заст з ВР, пр. психолог, соц. педагог
7. Про організацію профорієнтаційної роботи Лютий Заст з ВР
Хід атестації педагогічних працівників Методист
Звіт про роботу ради учнівського самоврядування Заст зВР
8. Підготовка учнів ІІІ курсу до ЗНО - 2020 Березень Заст з НР
Про проходження стажування на базі закладів професійної освіти Методист
Підготовка до проведення підсумкової атестації учнів, які здобувають повну середню освіту за за інституційною (заочною) формою навчання Заст. з НР
9. Про результати атестації педагогічних працівників Квітень Методист
Організація роботи з благоустрою території ліцею Директор
Стан проведення профорієнтаційної роботи Заст з ВР
10. Аналіз роботи методичних комісій за 2019-2020навчальний рік Травень Голови м/к, методист
Про виконання навчальних планів та програм Заст з НР
Про підготовку до завершення навчального року і підготовка навчально-матеріальної бази ліцею до нового 2020-2021 навчального року Директор
11. Аналіз результатів випускних кваліфікаційних екзаменів. Червень Заст з НВР
Аналіз стану працевлаштування учнів випускних груп Заст з НВР
Підсумки навчально-методичної роботи за навчальний рік Методист

8. Засідання педагогічної ради

№ з/п Зміст роботи Виконавець Термін виконання
1. Організація роботи ліцею на 2019-2020навчальний рік Т. в. о. директора Серпень
2. Затвердження педнавантаження педагогічних працівників Заст. з НР
3. Про підготовку та проведення першого уроку Методист
4. Затвердження навчальних планів на 2019-2020н. р. Заст. з НР
5. Затвердження плану роботи ліцею на новий навчальний рік. Т. в. о. директора
6. Про організацію здобуття освіти за інституційною (заочною) формою навчання учнів групи № 804 та тарифікацію педагогічних працівників на 2019-2020 навчальний рік Заст. з НР
1. Про підсумки роботи ліцею за 2018-2019н. р. і завдання педагогічного колективу на 2019-2020 н. р. Т. в. о. директора Вересень
2. Атестація педагогічних працівників ліцею, основні вимоги до працівників, які підлягають атестації Методист
3. Про внесення змін до правопису Васильчук Т. В.
4 Ознайомлення педагогічного колективу з проектом наказу МОН «Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної освіти)» Заст. з НВР
5 Про стан професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів групи № 805 професії «Швачка. Кравець»за дуальною формою навчання Керівник групи № 805
1. Про підсумки проведення моніторингу якості знань учнів І курсу за результатами свідоцтв про базову загальну середню освіту та контрольних зрізів Заст. з НР Листопад
2. Методи профілактики та боротьби з психологічним насильством Пр. психолог
3. Про підготовку педагогічного колективу до атестації навчального закладу у 2020 році Т. в. о. директора
4. Обговорення кандидатур на отримання дипломів з відзнакою учнів групи № 812 професії «Кухар. Офіціант» Заст з НВР
5. Про затвердження Правил прийому учнів до НПЛ на 2020 рік. Т. в. о. директора
1. Про підсумки організації та проведення освітнього процесу в ліцеї за І семестр 2019-2020 н. р. Т. в. о. директора Січень
2. Аналіз успішності учнів І-ІІ курсів на І семестр 2019-2020 н. р. Заст. з НР
3. Презентація досвіду роботи викладача Захисту Вітчизни Годованюка Я. П та викладача фізичного виховання Каспарова О. Г. Годованюк Я. П. Каспаров О. Г.
4. Видача дипломів учням групи № 812 професії «Кухар. Офіціант» Заст. з НВР
1. Про роботу педагогічного колективу по професійній орієнтації та комплектуванню груп на новий навчальний рік Т. в. о. директора Березень
2. Про стан і завдання педпрацівників з охорони праці Інженер з ОП
3. Шляхи збільшення надходжень від аврально-виробничої діяльності закладу та виробничої практики учнів Ст. майстер
4. Обговорення кандидатур на отримання дипломів з відзнакою учнів групи № 701 професії «Слюсар з ремонту та обслуговування колісних транспортних засобів, водій автотранспортних категорії «С» Заст з НРВ
5. Про виконанняплану заходів щодо підготовки та проведення ЗНО у 2020 році Заст. з НР
1. Про допуск учнів ІІІ курсу до випускних іспитів. Педагогічні працівники Травень
2. Обговорення кандидатур на отримання дипломів з відзнакою учнів випускних груп Заст. з НВР
3. Звіт про роботу навчально-практичного центру Хандажевський В. В.
4. Видача дипломів учням групи 701 професії «Слюсар з ремонту та обслуговування колісних транспортних засобів, водій автотранспортних категорії «С» Заст. з НВР
1. Організація роботи педагогічного колективу на літній період Т. в. о. директора Червень
2. Про хід виконання рішень педагогічних рад Т. в. о. директора
3. Про переведення учнів І-ІІ курсів на наступні курси Заст. дир. з НВР
4. Попереднє педнавантаження викладачів на новий навчальний рік Заст. дир. з НР
5. Про видачу дипломів випускникам Заст. дир. з НВР

Методист О. М. Оверчук

Затверджую

Т. в. о. директора НПЛ

______ Т. М. Максимчук

Тематика семінарів

в Нетішинському професійному ліцеї

з актуальних проблем психології, дидактики

на 2019-2020н.р

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Виконавець Примітки
1. Спланувати та організувати роботу ярмарки педагогічних ідей «Сучасний педагог – сучасний урок» Вересень Методист
2. Спланувати та організувати роботу семінару-практикуму «Моделювання сучасного уроку за допомогою комп’ютерної техніки» Жовтень Методист
3. Спланувати та організувати роботу круглого столу ««Розробка і використання різнорівневих завдань для перевірки рівня знань учнів» Листопад Методист, заст. з НР
4. Спланувати та організувати роботу методичної конференції «Професіоналізм, майстерність, досвід, новаторство, покликання, талант - стрижні педагогічного зростання» Січень Методист
5. Спланувати та організувати роботу педагогічного читання на тему «Досвід – наш скарб» Березень Методист, заст. з НР
6. Спланувати та організувати роботу педагогічної конференції на тему: «Впровадження і використання в освітньому процесі передового педагогічного досвіду з використання педагогами ІКТ» Травень Методист

Методист О. М. Оверчук


9. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу в Нетішинському професійному ліцеї (2019-2020н.р.)

№ з/п Вид контролю З якого питання здійснюється контроль Хто підлягає контролю Хто контролює Термін виконання В які терміни здійснюється контроль Форма узагальнення Відомості про виконання
1. Фронтальний Створення навчальних програм, поурочно-тематичних планів для групи № 902 професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» за дуальною формою навчання Члени м/к професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» Заст. з НВР Вересень Серпень-вересень Нарадапри заст. з НВР
2. Стан оформлення плануючої документації голів методичних комісій Голови м/к Методист Вересень Вересень
3. Тематичний Стан викладання предмета фізичне виховання Каспаров О. Г., Олійник Б. Д.. Годованюк Я. П. Заст. з НР Лютий Вересень-січень
4. Стан проведення виробничого навчання у групі № 801 професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії «С» Косік П. А. Заст. з НВР Листопад Вересень - жовтень
5. Організація роботи з питань екологічної освіти в ліцеї Ровенська О. П. Заст з ВР Жовтень Вересень
6. Проведення факультативних додаткових занять з природничих дисциплін Ровенська О. П., Красовський В. В.. Сорокіна Г. М. Заст. з НР Березень Вересень-лютий
7. Система організації позаурочної роботи в гуртожитках ліцею Вихователі гуртожитку Заст. з ВР Грудень Жовтень-листопад
8. Підготовка учнів до ЗНО з математики Самкова О. Г. Заст. з НР Березень Вересень-лютий
9. Своєчасна та якісна підготовка виробничих майстерень до занять Майстри в/н Ст. майстер Жовтень Вересень
10. Попереджувальний Огляд готовності кабінетів та майстерень до нового навчального року Зав. кабінетами та майстернями Адміністрація Серпень Серпень
11. Забезпечення учнів ІІ курсу підручниками для 11 класу за новою програмою Бібліотекар Заст. з НР Вересень Вересень
12. Контроль за відвідуванням занять учнями групи № 702 професії «Електромонтер з ремонт та обслуговування електроустаткування» Керівники групи Адміністрація Впродовж року Впродовж року
13. Персональний Вивчення системи роботи викладача професійно-теоретичної підготовки Карпюка А. С. Карпюк А. С. Методист Березень Вересень-лютий
14. Стан оформлення комплексно-методичного забезпечення з предмету «Фізика» Красовський В. В. Методист Лютий Грудень-січень
15. Оглядовий Стан ведення навчально-плануючої документації в групах ІІІ курсу Керівники груп ІІІ курсу Заст. з НВР, заст.. з НР Квітень Січень-березень
16. Ведення зошитів учнями ІІ курсу з предметів загальноосвітньої підготовки Викладачі загальноосвітньої підготовки Заст. з НР Грудень Вересень-листопад
17. Проведення гурткової роботи Керівники гуртків Заст. з ВР Січень Грудень
18. Наявність в навчально-виробничих майстернях необхідної документації з охорони праці Зав. м айстернями Ст. майстер Вересень Серпень-вересень

Затверджую

Т. в. о. директора НПЛ

______ Т. М. Максимчук

Графік внутріліцейного контролю

Нетішинського професійного ліцею на 2019-2020н. р.

№ з/п Зміст контролю Термін перевірки
1 2 3
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
1 Створення навчальних програм, поурочно-тематичних планів для групи № 902 професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» за дуальною формою навчання
2 Стан оформлення плануючої документації голів методичних комісій
3 Стан викладання предмета фізичне виховання
4 Стан проведення виробничого навчання у групі № 801 професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії «С»
5 Організація роботи з питань екологічної освіти в ліцеї
6 Проведення факультативних додаткових занять з природничих дисциплін
7 Система організації позаурочної роботи в гуртожитках ліцею
8 Підготовка учнів до ЗНО з математики
9 Своєчасна та якісна підготовка виробничих майстерень до занять
10 Огляд готовності кабінетів та майстерень до нового навчального року
11 Забезпечення учнів ІІ курсу підручниками для 11 класу за новою програмою
12 Контроль за відвідуванням занять учнями групи № 702 професії «Електромонтер з ремонт та обслуговування електроустаткування»
13 Вивчення системи роботи викладача професійно-теоретичної підготовки Карпюка А. С.
14 Стан оформлення комплексно-методичного забезпечення з предмету «Фізика»
15 Стан ведення навчально-плануючої документації в групах ІІІ курсу
16 Ведення зошитів учнями ІІ курсу з предметів загальноосвітньої підготовки
17 Проведення гурткової роботи
18 Наявність в навчально-виробничих майстернях необхідної документації з охорони праці

Методист О. М. Оверчук


Затверджую

Т. в. о. директора НПЛ

______ Т. М. Максимчук

Графік контролю за навчальним процесом в Нетішинському

професійному ліцеї на 2019-2020н р.

Методичні комісії ПІБ майстрів в/н, викладачів Предмет або спеціальність Курс, група Термін проведення (місяць)
Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
Швачка. Кравець. Кухар. Офіціант Крузер Г. О. Майстри в/н, проф.-теор. підгот ІІ, 805 2 5 6
Броновицька О. М. 2
Семенишена Н. П. ІІІ, 704 2 5 6
Шпак Л. П. ІІ, 813 2 5 6
Демчук Н. І. І, 905 2 6 4
Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах Мельничук Т.М. Майстри в/н, проф.-теор. підгот І,903 5 6
Козак О. В. І, 904 2 5 3 2 2
Матвійчук В. В. І, 911 6
Войтюк В. А. ІІ, 803 5 4
Пашкевич М. І. ІІІ, 703 5 2 2
Сусол О. М. 2 6 4
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій АТЗ категорії «С» Карпюк А. С. Майстри в/н, проф.-теор. підгот ІІІ, 701 2 5 6
Косік П. А. ІІ, 801 2 5 2 6
Цихмейструк В. П. І, 901 2 5
Дригін Д. В. І, 902 2 5 3
Тімощук Л. Д. ІІ, 802 2 6
Охрименко В. А. ІІІ, 702 2 5 1 1
Пашко І. І. ІІІ, 702 2 3 6 1 1
Дмитрук В. І. ІІ, 802 2
Загальноосвітніх дисциплін Спаська М. М. Зар. літ. 4 6 5
Васильчук Т. В. Укр. мова 4 5 3
Шевцов Д. М. Історія 4 3
Шпак Т. Р. Іноз. мова 4 3 5
Каспаров О. Г. Фіз. вих. 1 3 4 6
Олійник Б. Д. Фіз. вих 1 3 4 6
Красовський В. В. Прир. науки 4 1 6 4,6
Сорокіна Г. М. Прир. науки 4 4 6
Ровенська О. П. Прир. науки 4 3 1 4,6
Годованюк Я. П. ЗВ 1 4 6
Самкова О. Г. Математика 4 6 5 4
Умовні позначення:
№1-Т. в. о. директора №4- заст. дир. з НР
№2-заст. дир. .з НВР №5- ст.. майстер
№3- заст. дир.. з ВР №6 - методист

Методист О. М. Оверчук

Кiлькiсть переглядiв: 584

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.